12 POWODÓW ...
   
 

... dla których warto używać Simple Green!

Zadbaj o siebie i swoje środowisko!

Tak zwany OECD-Test 302B przeprowadzono, by dowieść, iż Simple Green ulega biodegradacji.

W przeciwieństwie do innych producentów, którzy stosują ten test tylko dla składników ich środków czyszczących, Simple Green przeprowadził test produktu gotowego.

Środki czyszczące Simple Green...

 • są skoncentrowane
 • są nietoksyczne
 • ulegają biodegradacji
 • są niepalne
 • służą wielu zastosowaniom i nie zawierają żadnych rozpuszczalników
 •  


  Testy laboratoryjne dowodzą: Simple Green składający się z organicznych, nietoksycznych składników, często osiąga lepsze efekty niż inne produkty zawierające rozpuszczalniki czy żrące zasady.

  12 powodów dla których warto używać Simple Green:


  Simple Green ...

  1.   jest nietoksyczny
  2.   nie zawiera amoniaku
  3.   nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC)
  4.   nie jest żrący
  5.   nie zawiera fosforanów
  6.   ulega biodegradacji
  7.   nie rysuje powierzchni
  8.   nie zawiera wybielaczy
  9.   w trakcie jego powstawania nie przeprowadzano testów na zwierzętach
  10.   jest niepalny
  11.   nie zawiera rozpuszczalników
  12.   jest pakowany tylko i wyłącznie w ekologiczne opakowania do powtórnego przetworzenia

  1. Simple Green jest nietoksyczny
  Żaden ze składników nie jest uznany za substancję niebezpieczną i dlatego uważa się je za nietoksyczne. Toksyczność odnosi się zarówno do zażycia doustnego, jak i absorpcji przez skórę.

  Simple Green może być używany w przemyśle spożywczym - to fakt potwierdzony przez agencje rządowe wielu krajów.

  Na górę
  2. Simple Green nie zawiera amoniaku
  Lotny amoniak podrażnia śluzówkę i układ oddechowy. Dłuższe wdychanie amoniaku może być śmiertelne. Płynny roztwór ma niezwykle żrące działanie dla skóry, oczu i układu oddechowego.

  Wszystkie środki czyszczące Simple Green są specjalnie zaprojektowane, by były bezpieczne dla człowieka i natury, dlatego amoniak nie jest użyty w żadnym z nich.
  Na górę
  3. Simple Green nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC)
  Simple Greeen nie zawiera żadnych chlorowych ani/lub aromatycznych węglowodorów.
  Na górę
  4. Simple Green nie jest żrący
  Klienci są dla Simple Green najważniejsi - dlatego ludzie, którzy codziennie używają Simple Green doceniają jego skuteczność i delikatną moc czyszczącą.

  To jest powód dla którego Simple Green nie zawiera żadnych żrących substancji i osiąga swą moc czyszczącą w oparciu o związki organiczne.
  Na górę
  5. Simple Green nie zawiera fosforanów
  Simple Green nie zanieczyszcza wód ściekowych i nie przyczynia się do nadmiernego użyźniania wód.
  Na górę
  6. Simple Green ulega w 100% biologicznemu rozkładowi
  Wszystkie aktywne czynniki czyszczące - w taki czy inny sposób w końcu przedostają się do naszego ekosystemu. To może się zdarzyć za pośrednictwem wody ściekowej, gleby czy powietrza. W związku z tym, iż Simple Green składa się wyłącznie z organicznych substancji, jest całkowicie i szybko rozkładany przez mikroorganizmy zarówno w oczyszczalniach ścieków, jak również w naturze.

  Simple Green jest również wykorzystywany w bio-oczyszczaniu zanieczyszczonej gleby - przyspiesza wzrost bakterii zdolnych do rozbicia łańcucha węglowodorów (benzyna, olej napędowy itp.)
  Na górę
  7. Simple Green nie rysuje powierzchni
  Simple Green działa w zupełnie inny sposób niż tradycyjne środki czyszczące: przedostaje się pod brud, który następnie jest odrywany od powierzchni przez spłukiwanie - a to ochrania powierzchnie przed zniszczeniem.
  Na górę
  8. Simple Green nie zawiera wybielaczy
  Produkty zawierające chlor szkodzą środowisku i ludziom, którzy używają ich skutecznie i długotrwale. Co więcej, efekt czyszczący wielu z tych produktów jest dość słaby, jako że powodują jedynie optyczne znikanie plam. Simple Green natomiast, bez użycia wybielaczy koncentruje się na wymyciu brudu, skutecznie i delikatnie.
  Na górę
  9. W trakcie powstawania Simple Green nie przeprowadzano testów na zwierzętach
  Wszystkie środki Simple Green powstały bez testowania ich na zwierzętach.
  Na górę
  10. Simple Green jest niepalny
  I dlatego zwiększa bezpieczeństwo ludzi, którzy go używają.
  Na górę
  11. Simple Green nie zawiera rozpuszczalników
  Tradycyjne środki czyszczące często zawierają rozpuszczalniki, mające za zadanie usunięcie silnych zabrudzeń i plam. Jednak Simple Green stosuje własny biologiczny sposób i radzi sobie bez żadnych rozpuszczalników.
  Na górę
  12. Simple Green jest pakowany tylko i wyłącznie w ekologiczne opakowania do powtórnego przetworzenia
  Wszystkie opakowania zostały dobrane tak, aby użycie materiału było minimalne. Skoncentrowana forma produktów Simple Green pozwala na drastyczną redukcję materiałów stosowanych do opakowań. Użyte materiały - PE i PET - są zdatne do powtórnego przetworzenia. PVC w ogóle nie został zastosowany.
  Na górę  © 2001 Sunshine Makers, Inc. All Rights Reserved.

  E-Mail


  Simple Green - Zadbaj o swoje środowisko!


  MIĘTACYTRYNAUSUWAJĄCY KAMIEŃANTYBAKTERYJNYSTRONA GŁÓWNA stat4u