BIO-OCZYSZCZANIE
   
 
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska definiuje bio-oczyszczanie jako proces, w którym naturalnie występujące mikroby, tj. bakterie lub grzyby rozkładają szkodliwe chemikalia na związki nietoksyczne lub mniej toksyczne.

Rola Simple Green w procesie bio-oczyszczania jest dwojaka: jest to ograniczenie oparów oraz zmiana stanu fizycznego trującego środka poprzez specjalny proces zwany frakcjonalizacją mikropyłową (z ang. MPF - micro-particulate fractionalization). Proces MPF obejmuje rozbijanie dużych kropli (plam) oleju, smaru lub tłuszczu na mikroskopijne kropelki zwane "micelami". Proces ten stopniowo pomniejsza te kropelki zwiększając ich ilość, w fazie końcowej zmieniając je w pożywienie dla stymulowanych bakterii, bez szkodliwego wpływu na miejscowe bakterie.

Według Celii Henkens, zastępcy dyrektora Morskiego Laboratorium przy Wydziale Biomedycznym Uniwersytetu Duke, "Rola, jaką Simple Green odgrywa w tym procesie polega na ułatwieniu bakteryjnego zestawienia węglowodorowego. Węglowodory zazwyczaj znajdują się w oleistych plamach, bakterie wolą przebywać w wodnistych miejscach a Simple Green skutecznie pomaga się im razem spotkać".

Obecnie Simple Green jest wykorzystywany w procesie bio-oczyszczania opracowanym przez firmę H&H Eco Systems. Firma ta specjalizuje się w zaawansowanym bio-oczyszczaniu niebezpiecznych odpadów. Opracowała ona unikalny system "bio-trójkąta" w oczyszczaniu niebezpiecznych odpadów. Simple Green zmienia fizyczny skład substancji zanieczyszczającej, wtórne substancje odżywcze dostarczone przez H&H stanowią zrównoważoną dietę, a urządzenie "Microenfractorator"® służy jako element mechaniczny wspomagający ten proces.

Poniżej znajduje się podsumowanie "bio-trójkątowego procesu bio-oczyszczania":

Simple Green zmienia fizyczny skład substancji zanieczyszczającej oraz ogranicza opary (sam produkt nie jest toksyczny dla bakterii i nie stanowi źródła ich pożywienia). Simple Green rozbija łańcuch węglowodorów, zmniejszając je niemal do rozmiaru cząsteczek. To daje systemowi biologicznemu możliwość odkażenia węglowodorów.

H&H Micro-2D oraz H&H Micro-51D dostarczają niemalże kompletny program poprzez odżywcze zrównoważenie procesu bio-oczyszczania. Linia odżywek H&H stanowi mieszanki związków i elementów organicznych i nieorganicznych, a także regulatorów wzrostu i kometabolitów. Odżywki te mają za zadanie stymulowanie bakterii miejscowej zdegradowanej mikroflory. Testy laboratoryjne wykazały 10-krotnie zwiększoną aktywność bakterii po zastosowaniu produktów odżywczych H&H w porównaniu ze zwykłymi odżywkami chemicznymi.

"Microenfractorator"® dostarcza ponad 90% homogenizacji gleby umożliwiając w ten sposób niemal całkowity rozkład pierwiastków oraz odżywek w procesie biologicznym. Następuje całkowite nasycenie tlenem oraz usunięcie dwutlenku węgla. Utrzymanie wysokiego poziomu tlenu powoduje dużo szybszy rozkład substancji zanieczyszczającej w glebie.
© 2001 Sunshine Makers, Inc. All Rights Reserved.

E-Mail


Simple Green - Zadbaj o swoje środowisko!


MIĘTACYTRYNAUSUWAJĄCY KAMIEŃANTYBAKTERYJNYSTRONA GŁÓWNA stat4u